Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısına başvurular başladı Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısına başvurular başladı

Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısına başvurular başladı

Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısına başvurular başladı

02/02/2024 17:58

Türk savunma sanayii geleceğin muhabere alanını şekillendirecek yapay zeka alanında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor
BU HABERİ
PAYLAŞ

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 9. Ar-Ge Paneli'nde Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi konusunda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verildi.

SAGA ile yapay zeka alanında, yenilikçi ve özgün yapay zeka yöntemleri ve sinir ağları geliştirilmesi için temel bilim/temel Ar-Ge düzeyi çalışmalar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek konuya yönelik başlatılacak projelerin ve proje modellerinin belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında sunulacak Ar-Ge proje önerilerinin teknoloji konuları:

- Yenilikçi ve Özgün Yapay Zeka Yöntemlerinin/Sinir Ağlarının Geliştirilmesi
- Üretken Yapay Zeka (Generative AI)
- Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable AI)
- Uç Yapay Zeka (Edge AI/Edge Computing)
- Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında sunulacak Ar-Ge proje önerilerinin uygulama alanları:

- Gözetleme ve İstihbarat: Uydu ve hava araçlarından elde edilen verilerin yenilikçi yöntemlerle analiz edilerek hedeflerin tanınması, tespiti ve takibinde kullanımı
- Karar Destek Sistemleri: Askeri karar verme süreçlerinde  taktik, operatif ve stratejik kararların daha hızlı ve etkili bir şekilde alınmasının sağlanması
- Mühimmat ve Silah Sistemleri: Akıllı mühimmat ve silah sistemleri ile hedeflerin daha doğru ve etkin bir şekilde vurulmasının sağlanması
- Mevcut Savunma Sistemleri/Platformlarına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar:  Halihazırda hizmet veren Savunma Sistem ve Platformlarına akıllı özelliklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi
- Yapay Zeka Destekli Karşı İstihbarat: Yapay zekaya yönelik yanıltma, manipülasyon ve halüsinasyon gibi faaliyetlerin tespit ve analiz edilmesi, karşıt önlemlerin geliştirilmesi
- Yapay Zekanın Savunmada Kullanımı için Diğer Uygulama Alanları: Yukarıda yazılan uygulama alanları dışında çığır açıcı ve oyun değiştirici olarak değerlendirilebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi

Proje önerilerinin değerlendirilmesinde, Proje önerisinde bulunan firma/kurum/kuruluşun SAGA çağrısı konularıyla uyumlu tasarım/üretim/geliştirme ve test kabiliyetleri, referans (projeler/yayınlar/patentler) çalışmaları, proje önerisinin SAGA konusu ile uyumu, önerinin Ar-Ge içeriği, yapılabilirliği, işbirliği beklenen teknoloji konuları için işbirliği yapılmış olması, savunma ve güvenlik konseptine uygun olması, ihtiyaç makamlarının önceliği, üretilecek katma değer, önerilen bütçe ve takvim kriterleri esas alınacak.

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’ndan (arge.ssb.gov.tr) erişilebilecek olan “SAGA Başvuru” formu doldurmak suretiyle verilecek.

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı yazının hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 22/03/2024 tarihine kadar yüklenmesi ve onaya gönderilmesi gerekiyor.