Türk savunma ve havacılık sanayii 2018 rakamları Türk savunma ve havacılık sanayii 2018 rakamları

Türk savunma ve havacılık sanayii 2018 rakamları

Türk savunma ve havacılık sanayii 2018 rakamları

14/05/2019 18:32

SASAD tarafından hazırlanan Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2018 Performans Raporu'nda önemli bilgiler yer alıyor
BU HABERİ
PAYLAŞ

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), kara, deniz, hava, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren üyelerinin katılımıyla savunma ve havacılık sanayisinin 2018 yılındaki performansını rakamlarla açıklayan bir rapor yayınladı.

2018 göstergelerine önceki yıllardan farklı olarak ilk kez THY Teknik ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) verileri de rapora dahil edildi.

Yapılan bu ilave nedeniyle bir önceki yıllara göre yapılan karşılaştırmalar tam olarak yaşanan değişimi göstermese de raporda yer alan bilgiler, savunma ve havacılık sanayii sektörlerinin 2018 yılı performanslarını değerlendiriyor.

Türk savunma ve havacılık sanayii performans verilerine göre hemen tüm alanlarda ciro, yurt dışı satış gelirleri (YDSG), alınan siparişler, ithalat, ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları ve istihdamda önemli pozitif gelişmelerin oldu ve sektör çok iyi bir yıl geçirdi. İthalat ile ciroda paralel artışlar yaşandı.

Sektörün teknoloji segmentleri bazında satış tutarının kırılımında; kara platformları/sistemleri en yüksek satış hacmine sahip görülüyor. İkinci sırada havacılık (sivil) bulunuyor. Bilişim tarafındaki ciro, beklentilerin oldukça altında kalmış görünüyor. Bu teknoloji segmentinin, dünya savunma pazarında en büyük dilimi aldığı dikkate alındığında, segmentteki çalışmalara ait cironun sistem ve platformlar ile ilgili satış tutarlarında yer aldığı değerlendirilmektedir.

Sektörün 2018’deki toplam satış tutarında, 2013’e göre yüzde 62,75  ve 2017’ye göre yüzde 30,90 artış yaşandı. Ancak bu ölçekteki olumlu gelişmeye rağmen 2023 YDSG hedefi yakalanmaktan uzaktır.

İthalatta, önceki yıl (2017) verisine göre 59% artış görülmesinin, artan toplam satış tutarı içerisindeki yurt dışı girdi nedeni ile oluştuğu değerlendirildi.

Sektörün personel istihdamı, toplamda 67.239 seviyesinde olup %24 oranında mühendis çalışanı, teknolojik üretim, tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yoğunluğuna bir işaret olarak yorumlandı. Sektör çalışan profili nitelikli olup akademik kariyer yapmış eleman istihdamına yönelimin arttığı gözlemlendi. Toplam çalışan artışında; Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve THY Teknik A.Ş.’nin istihdam sayısının bu yıl ilk kez net olarak girilmiş olmasının toplam istihdam sayısına önemli bir etkisi olduğu görüldü.