Teknolojinin yeni trendi: Dijital ikizler Teknolojinin yeni trendi: Dijital ikizler

Teknolojinin yeni trendi: Dijital ikizler

Teknolojinin yeni trendi: Dijital ikizler

06/06/2019 12:10

Fiziksel bir ürünün, bir nesnenin sanal ortamdaki kopyasını ifade eden dijital ikiz kavramı teknoloji trendleri arasında yerini almaktadır
BU HABERİ
PAYLAŞ

Dijital ikiz gerçek bir nesnenin sanal dünyadaki kopyasını içerir. Dijital ikiz kavramı ile simülasyon, tasarım, veri analitiği, veri madenciliği, nesnelerin interneti, derin öğrenme, makine öğrenmesi, sensör gibi teknoloji kavramları da yakından ilintilidir. Pek çok teknoloji trendinin kullanımını da beraberinde getiren dijital ikizler kullanıcılarına pek çok fırsat sunmaktadır.

Michael Graves, Ürün Yaşam Döngüsü kitabında dijital ikiz içeren sanal bir yapıyı kurgulamak için üç temel etmenden bahsetmektedir. Bahsedilen birincil etmen dijital ortamda ikizi oluşturulabilecek bir ürün, alet, cihaz ya da bir nesne olarak açıklanabilir. Bu sanal olarak yaratılacak ikizin gerçek dünyadaki halini ifade etmektedir. İkinci etmen gerçek ortamdan sanal ortama geçişi sembolize etmektedir. Gerçek ortamdan sanal ortama taşınacak verinin elde edilmesi bu aşamada gerçekleşmektedir. Örneğin; gerçek ortamdaki verilerin bilgisayar ortamına taşınabilmesi için bilgisayar diline çevrilerek sanal ortama taşınabilecek uygun hale getirilmektedirler. Graves’in üçüncü etmeni ise dijital ortamda ikizin oluşturulması ile ifade edilmektedir. Bu aşamada simülasyonlar yapılabilmekte veya tahminlerde bulunulabilmektedir.

Michael Graves’in 2001 yılında yayınlanan “Ürün Yaşam Döngüsü” kitabı ile kendinden söz ettiren dijital ikiz kavramı asıl popülerliğini NASA’nın 2010 yılında yayınladığı yol haritasında bahsinin geçmesiyle kazanmıştır. NASA bu yol haritasında eşleşme teknolojisinden bahsetmektedir.

Dijital ikizlerin önemi her geçen gün artmakta, sunduğu imkanlarsa kullanıcılar tarafından fark edilir hale gelmektedir. Sanal ikizler sayesinde üretime geçirilecek ekipmanın gereksinimini ne kadar karşılayacağı sanal ortamda gözlemlenebilmekte, bunun üzerinden üretilecek ekipman üzerinde ihtiyacı karşılamaya uygun olacak şekilde değişiklikler yapılabilmektedir. Simülasyonlar sayesinde gerçek üründe oluşabilecek aksaklıklar önceden fark edilmekte ve bu aksaklıklara müdahalede bulunulabilmektedir. Ürünün dijital platformlarda yer alan ikizi sayesinde farklı senaryolar üzerinde çalışmalar yapılabiliyor olması kullanıcılara değişkenlerden oluşan sonsuz bir veri kombinasyonu sunmaktadır. Bu sayede sorunlar karşısında ulaştığımız çözüm sayısı maksimum düzeye ulaşmakta sorun gerçek ürün üzerinde oluşmadan sanal ürün üzerinde gözlemlenerek çözümlenebilmektedir. Üründe çözüm üretilecek bir sorun olmasa bile verimliliği artırarak karı maksimize edecek yöntemler sanal ikizlerin gözlemlenmesiyle geliştirilmektedir. Dijital ikizler sayesinde ürünün üretim maliyetinin de düşürülmesi sağlanabilmektedir. Örneğin dijital ikizde yapılan bir test gerçek ortamdaki ürün üzerinde yapılan teste göre firma için daha az maliyetli olmaktadır. Bu çıkarımlardan anlaşılacağı üzere dijital ikizler şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır.

Dijital ikiz kullanımı için mevcut gereklilikler bulunmaktadır. Bu sanal programları kullanabilmesi için eğitimli kişiler gerekmektedir. Şirketin herhangi bir çalışanına bu görevi vermek yerine uzman bir personelin görevlendirilmesi daha uygundur. Gerçek ortamdan sanal ortama aktarılan verilerin ayrıntılı bir şekilde yüklenmesi dijital ikizin verimliliği için büyük önem arz etmektedir. Üstünkörü olarak gelişigüzel şekilde yüklenmiş verilerde yine üstünkörü sonuçlar elde edilecektir. Dijital ikizler yüzeysel veriler elde etmenin ötesinde daha ayrıntılı veriler elde etmek için kişilere ve kurumlara fırsatlar sunmaktadır.

Dijital ikizler sayesinde dijital dünya yeni bir bakış açısı kazanmaktadır. Bu teknoloji trendi dijital nesneler ve fiziksel nesneleri eşleştirme ihtiyacını karşılamaktadır. Şu an ağırlıklı olarak imalat sanayiinde kullanılsa da ürün tasarım, simülasyon, takip ve optimizasyon gibi pek çok amaçla kullanım alanları bulunmaktadır. Karmaşık ürün gereksinimlerinin karşılanmasında dijital ikizlerin sunduğu fırsatlar pek çok firmanın dikkatini bu yöne çekmektedir.  

Dijital ikizler öngörü kabiliyeti olan, yetenekli ve gelişmiş teknolojiye sahip bir teknoloji trendini ifade etmektedir. Bu teknoloji trendi pek çok kullanım için gelecek vadetmektedir. Kavramın kullanım alanı da bu öngörü dahilinde günden güne gelişmektedir. Başlarda ürünlerin, makinaların dijital ikizleri yaratılırken bugün bir fabrikanın tümünün ya da insanların dijital ikizleri de üretilebilmektedir. Dijital ikizler sayesinde gelecek bugünden inşa edilebilir gözükmektedir. Bunun farkında olan şirketler dijital ikizleri teknoloji yarışında bir adım daha ileri geçmek için kullanmaktadırlar. Dijital ikizlerin bugün firmalar tarafından yarışta öne geçmek için kullanılan bir teknoloji trendi olduğu düşünülse de öngörülerimiz gelecekteki kullanımının bir zorunluluk teşkil edeceğini söylemektedir.

Kaynak: Vizyoner Genç