TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı

TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı

TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı

06/11/2019 16:58

TUSAŞ'ın değișen, dönüșen ve güçlenen birimi; Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı
BU HABERİ
PAYLAŞ

TUSAŞ tarafından 2 ayda bir yayınlanan "TUSAŞ MAG" dergisinin 112. sayısında, TUSAŞ'ın birimlerinden Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı'nı tanıtan bir yazıya yer verildi.

"TUSAŞ MAG" dergisinin 112. sayısının tamamına, mobil uygulamamızın dergi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı yöneticilerinin de birimi tanıtan ifadelerinin yer aldığı yazıyı, takipçilerimize sunuyoruz:

TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı

Malzeme seçiminden yazılımlara, yapay zekâ alanından durum raporlamalarına, test ve doğrulama çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren, bu yıl içerisinde büyük bir değişime uğrayarak Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı adını alan birimimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Büyük bir hızla büyüyen ailemiz, devletimiz tarafından rotası belirlenen yerlileșme hareketi kapsamında üzerine düșen her görevi bașarıyla tamamlıyor. Birimlerimiz, bu rotaya ayak uydurmak, yașanan değișimle beraber malzeme, insan kaynağı, denetim gibi çeșitli ihtiyaçlara anında yanıt verebilmek için büyük bir değișim ve gelișim içerisindeler.

Șirketimizin belirlediği vizyon ve misyon çerçevesinde hareket eden, yerli ve millî hava araçlarının üretimini artırmak için büyük bir çaba gösteren çalıșma arkadașlarımız, büyük bir koordinasyonla, markamızın kendine has disiplinini bir araya getirerek çalıșmalarını sürdürüyor. Yașanan değișimle birlikte değișen ve daha da güçlenen birimlerimizse yeniden yapılanmaya devam ediyor.

Son yıllarda büyük bir atılım içerisinde olan ve dünyanın en iyi havacılık șirketlerinden biri olma iddiasını daha da yüksek bir sesle dile getiren markamız bu yıl, Mühendislik Bașkanlığı olarak tanımlanan birimimizi, Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı olarak yeniden adlandırarak yașanan değișimi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Deneyimli çalıșma arkadașlarımız ile aramıza yeni katılan genç ve dinamik isimlerle ailemizin büyümesinde önemli bir rol üstlenen Genel Müdür Yardımcılığımız; Yeniden Mühendislik, Aviyonik, Yazılım Mühendisliği Direktörlüklerimiz ile Uçuș Bilimleri Mühendisliği, Yapısal Mühendislik, Test ve Doğrulama Mühendisliği, Mühendislik Hizmetleri, Malzeme Mühendisliği, İniș Takımları, Yıldız Teknopark ile İTÜ Arı Teknokent Müdürlüklerimizden olușuyor.

Uçuș Bilimleri Mühendisliği Müdürlüğü

Uçuș Bilimleri Mühendisliği Müdürlüğümüz, özgün ürünlerimizin geliștirilmesi așamasında büyük önem tașıyan rüzgâr tünellerinin șirketimiz bünyesindeki kurulum projelerini yürütüyor. İHA sistemleri ile birlikte Süpersonik İHA Projesini yürüten Müdürlüğümüz, tüm dıș geometri tasarım ve ilgili analizlerini gerçekleștiriyor. 14 havacılık, uçak, uzay ve makine mühendisinden olușan ekibimizin, projelerdeki aerodinamik analizleri gerçekleștirmek, dıș geometrileri tasarlamak, tüm özgün projelerimizin rüzgâr tünelleri testlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları karșılamak gibi görevleri de bulunuyor. En büyük ve en önemli projelerimizden biri olan Büyük Ses Altı Rüzgâr Tüneli Projesinde görev alan çalıșma arkadașlarımız, tünel ve bileșenlerinin tasarımı, sistem entegrasyonu ve üretimi ile ilgili çalıșmalar yürütürken ayrıca, program yönetimini de sağlıyor.

Yapısal Mühendislik Müdürlüğü

Yapısal Mühendislik Müdürlüğümüz diğer birimlerimizden iș paketleri alarak ilgili bölümlerimizin yetișemediği noktalarda devreye giriyor. Ailemize katılan genç arkadașlarımızın eğitimlerinden de sorumlu olan birimimiz, bu arkadașlarımızın ilgili bölümlere yerleștirilerek, istihdam edilmelerinde de aktif bir role sahip.

Test ve Doğrulama Mühendisliği Müdürlüğü

Test ve Doğrulama Mühendisliği Müdürlüğümüz, markamız tarafından tasarlanan, geliștirme ve sertifikasyon sürecine tabi tutulan tüm hava platformlarının test ve doğrulama faaliyetlerini yürütmekten sorumlu. Bu kapsamda tüm test tasarım, analiz, icra ve dokümantasyon faaliyetlerini yürüten birimimizin ana sorumluluk alanları arasında; yapısal, titreșim, ısıl, sistem, transmisyon, viril kulesi testleri ile hava aracı enstrümantasyon ve kalibrasyon faaliyetleri bulunuyor. Test yük hesabı ve optimizasyonu, test konsepti ve test sistem mimarisi geliștirme, test düzeneği detay tasarımı ve üretimi, test düzeneği yapısal ve kinematik analizleri, test numunesi sensörleme ve kablolama, sensör tasarımı ve kalibrasyonu, test düzeneği ve sistemi montajı, test programı kurulumu, testlerin prosedür ve sertifikasyon kurallarınca icrası, test prosedür, test sonuç raporu ve diğer tüm test dokümantasyonu ve tüm test sertifikasyon sürecinin yürütülmesinde de önemli bir rol üstleniyor.

Hava aracının zorlu uçuș koșullarında tașıdığı yükleri yerde aktarmak ve test etmek için Müdürlüğümüz tarafından yapılan Ar-Ge çalıșmaları sayesinde özel test düzenekleri ve yöntemleri tasarlanıyor. Testlerin icra edilmesi de yine Müdürlüğümüz tarafından sağlanıyor.

Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü

Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğümüzün bașlıca iki sorumluluk alanı bulunuyor. 1’inci sorumluk alanı șirketimizin ürettiği her üründe olușacak uygunsuzlukların giderilmesi olan birimimizin, havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan Ürün Konfigürasyon bilgisinin olușturulması ve yönetilmesi de 2’inci ana sorumluluk alanı olarak kabul ediliyor. Her iki alan da uluslararası normlara ve șirket standartlarına göre yönetilmesi gereken özellikler barındırıyor. 69 kișiden meydana gelen ekibimiz, iki șeflikten olușuyor. Planlama ve Yönetme Ürün Kimliklendirme (tanımlama), Değișiklik Yönetimi, Durum raporlamaları ile Denetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün üzerinde olușuna her türlü uygunsuzluğun giderilmesinden sorumlu olan birimimiz, Malzeme İnceleme Kurulu olarak, yapılacak tamir gereksinimlerinin karșılanmasında ürününün fonksiyonelliğini kaybedip kaybetmediğini de denetliyor.

Malzeme Mühendisliği Müdürlüğü

Yerli ve millî hava araçlarımız için belirlenen istekler doğrultusunda laboratuvarlar kuran ve fizikokimyasal, mekanik testler gibi birden fazla laboratuvarlarda hata analizlerini yapan birimimiz, malzeme seçiminde de aktif bir rol üstleniyor. Üretim așamasında kullanılacak malzeme ve prosesleri belirleyen Malzeme Mühendisliği Müdürlüğümüz, hava araçlarımızın tasarım așamasının ardından imalata kadar geçen tüm süreci yönetiyor.

Technical Fellow

Genel Müdürlüğümüz ve Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığımız tarafından olușturulan “Technical Fellow, Composites” programının görevi, ihtiyaç bulunan ekiplere kompozit malzeme ile genel anlamda yapısal tasarım konularında destek vermek, bu alanda șirketimiz dâhilinde ilerletilen çalıșmaları ortak bir payda altında toplamak ve düzenlemek olarak tanımlanıyor. Genel anlamda kompozit malzeme ile yapılan tasarım faaliyetleri için șirketimiz adına bir kontrol, düzenleme ve onay mekanizması olarak, ekiplerimizi ortak bilgi seviyesine tașımak, tecrübenin bütün ekiplerimize paylaștırılmasını sağlamak, tekrardan kaçınmak ve markamızda konunun otoritesi olmak da birimimizin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Güven Yücesan: “Amacımız herkesi projelere angaje edebilmek”

Bir yıllık hedefimiz; șirket içerisinde tasarım açısından kullanılan analiz ve modelleme faaliyetlerinde dünyanın en iyi șirketlerinden biri olmaktır. Bu hususta yeni çalıșma arkadașlarımızı yetiștirmekteyiz. Arkadașlarımızı, bir an önce daha profesyonel bir șekilde iș yapar hâle getirmeyi ve sisteme kazandırmayı istemekteyiz. Geçen sene 170 kișiydik ve sistemdeki mühendislerimizin %50’si belli bir projeye bağlı olmadan bizlerle çalıșmaktaydı. Șu anda yaklașık 550 arkadașımız var ve ve bu ekip arkadașlarımızın %90’ı direkt olarak belirli projelerde çalıșıyorlar. Amacımız herkesi projelere angaje edebilmektir.

Genel Müdürümüzün 11 milyar dolarlık ciroya ulașma gayesine katkı sağlamak ise 10 yıllık hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Benim hayalim ise Türk mühendislerinin bu alanda özgüvenlerinin artmasına, “Bu iși ben de herkesten daha iyi yapabilirim” diyebilmesine katkıda bulunmaktır. Gençlerimiz mühendislik alanında dünya çapında eğitim alıyor. Ürünlerimizin kalitesi gençlerimizin bașarılarında da önemli bir rol üstlenecektir. Bu ürünleri ise sıfırdan üretmek bizler için büyük bir heyecan kaynağıdır.

Aviyonik Direktörü Mehmet Cemil Kazanbaș: “Savunma sanayisindeki gelișmelerin ana merkeziyiz”

Șirketimizin hava aracı platformlarındaki özgün aviyonik mimari ve uçuș kritik ekipmanlarının, hem yazılım hem de donanımsal olarak geliștirilip, ürün hâline getirilmesi ve hava araçlarına entegrasyonunun sağlanmasından sorumluyuz. Bunları yaparken kendi süreç ve kabiliyetlerimizin artırılmasının yanında, yeni ve yenilikçi fikirleri öne sürüp, patentler olușturarak, șirketimizin hedefleri doğrultusunda çalıșmaktayız.

Direktörlük olarak bu yıl içerisinde, aviyonik mimarisini kendi geliștirdiğimiz hava aracı bilgisayarını ve ona ait olan yazılımları tamamlamayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, geliștirdiğimiz özgün aviyonik ürünleri özgür ve rekabet edilebilir bir duruma getirip, TUSAȘ projelerinde kullanmak için çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz.

Șirketimiz, ülkemizde son 20 yıl içerisinde özellikle savunma sanayisindeki gelișmelerin ana merkezi olmuștur. Markamızın bu rolünü, havacılık ve uzay alanında geldiği noktayı göz önüne aldığımızda daha da ileriye tașıyacağımıza olan inancım yüksektir. Özellikle Milli Muharip Uçak gibi 5. nesil bir uçağın, dünyanın sayılı ülkelerinde olan bir projenin șirketimizde gerçekleștirilecek olması hem kendim hem de ülkem adına gurur kaynağıdır.

Yazılım Mühendisliği Direktörü Güray Yıldız: “Dünyanın önde gelen havacılık șirketlerinden biriyiz”

Kendi platformlarımızı millî bilgisayarlarımız ve yazılımlarımızla üretir hâle gelmeyi hedeflemekteyiz. Gelecekte AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİ ve HÜRJET’te yer alacak olan, uçağın beyni dediğimiz, harekât uçuș yazılımlarının ekibimiz tarafından geliștirmesi, platformlarımızın kendi yazılımlarımız ve sistemlerimizle uçacak olması bizim için büyük bir mutluluk olacaktır.

Özgün yapay zeka uygulamalarımızı geliștirirken birinci amacımız uçuș verilerini anlamlı bir șekilde analiz etmek, göstermek ve sorgulayabilmek için gerekli altyapıyı șirketimizde yer alan ilgili birimlerle birlikte olușturmaktır. Hatalardan ders alarak meydana getireceğimiz erken uyarı sistemi ile hataları önceden tespit etmek için çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz. Yine paralelinde ANKA, T129 ATAK gibi sistemlerimizden elde edilen veri aracılığıyla görüntü ișleme, hedef tespiti, arazi tabanlı navigasyon sistemleri gibi uygulamalar yapmayı hedeflemekteyiz. Otonom sistemlerile de 5. nesil uçaklarımızın karar verebilen sistemlerle donatılması bir diğer amacımızdır.

Dünyanın önde gelen havacılık șirketlerinden biriyiz. C-130 Projemiz sayesinde bu alanda 12 yıllık bir geçmișimiz var Vizyonumuz sadece kendi platformlarımız için yazılım geliștirmek değil, bir yazılım evi olarak dünyadaki diğer büyük platform üreticilerine de yazılım hizmeti verebilmektir.

Uçuș Bilimleri Mühendisliği Müdürü Derya Gürak: “Tüm projelere destek vereceğiz”

Șirketimizde, Büyük Ses Altı Rüzgâr Tüneli ile Trisonik Rüzgâr Tüneli inșasını içeren projelerimizle dünya sıralamalarına girecek ölçekte yatırımlar planlanmaktadır. Hedefimiz, projelerin sonunda rüzgâr tüneli testleri ihtiyacı konusunda dıșarıya bağımlılığımızı sıfıra indirmektir.

Yeni kurulmuș bir grup olarak, 2019 yılı içerisinde sağlam bir ekip olușturarak, sorumluluğumuzda bulunan alanlarda büyük ihtiyaçları cevaplamayı hedefliyoruz. 10 yıl içerisinde, havacılığın ve uçușun bilimi olan aerodinamik konusunda ve en önemlisi ürünlerimizi mükemmelleștirmek adına hem sayısal hem deneysel tüm altyapıyı eksiksiz olușturmak ve sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Bu altyapı çalıșmaları devam ederken, ekibimizle, uçuș bilimlerinin aerodinamik ve tüm ilgili analiz alanlarında, çağın gerektirdiği süreçlerle, araçlarla, yöntemlerle, daha rekabetçi ürünlere ulașılması amacıyla tüm projelere destek vereceğiz.

Yapısal Mühendislik Müdürü Mehmet Sunar: “İnsan kaynağının yetișmesine katkı sağlıyoruz”

İstanbul’da bulunan Teknopark ve Ankara’daki ana merkezimizde yer alan arkadașlarımızla birlikte çalıșmaktayız. Ailemize yeni katılan genç arkadașlarımızın eğitimleri ve istihdam edilmelerinde önemli bir rol oynayarak, havacılık alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetișmesine katkı sağlamaktayız.

Benim gözümde markamız, Türkiye’nin kalbidir. Türkiye’nin gelișmiș ülkeler sınıfına atlamasında önemli bir rol oynayan șirketimize karșı büyük bir ilgi söz konusudur. Șirketimiz bir havacılık merkezi olmanın yanı sıra bir eğitim kurumu gibi de faaliyetlerini yürütmektedir. Genç nesle verdiği değer doğrultusunda hareket eden markamız, günden güne büyüyerek, önemli birçok projeye imzasını atmaktadır. Bir okul gibi havacılığı sevdiren markamız, teorik ve pratik anlamda gençlerimize birçok değer katmaktadır.

Test ve Doğrulama Mühendisliği Müdürü Ömer Duman: “Havacılıkta ilk sıralara yükseleceğiz”

Yerli ve millî ürünlerimiz bizim için hassas bir konudur. Üzerimize düșen görevleri zamanında ve hatasız tamamlamak için yoğun bir șekilde çalıșmaktayız. Sürekli yeni mühendisler yetiștirip gücümüzü artırmakta ve yeni projelere daha tecrübeli bir kadro hazırlamak için çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz. Yerli ve millî ürünler üretme hassasiyetimizden kaynaklı olarak kullandığımız ekipmanları peyderpey yerlileștirmekteyiz. Bunlara örnek olarak hidrolik pistonları ve özel veri toplama kabloları verilebiliriz.

Son yıllarda attığı adımlarla büyük ses getiren TUSAȘ ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı büyük bir gurur yașamaktayız. Șirketimizin belirlediği vizyon ve misyon çerçevesinde çok kısa bir süre içerisinde daha büyük bașarılarla, havacılık sektöründe dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan markalardan biri olacağımızdan hiç șüphemiz yok.

Mühendislik Hizmetleri Müdürü Hürriyet Eğilmez: “Geleceğe malzeme yön verecek”

Öncelikli amaçlarımız arasında sahip olduğumuz yetkinliklerin ve tecrübenin muhafazasını sağlamak, genișleyen ürün yelpazemizden dolayı da yeni yetkinliklerin edinilmesini sağlamaktır. Dünya hiçbir zaman yerinde durmamakta, her geçen gün yeni malzemeler, yeni yönetim sistemleri, yeni ürünler, yeni gereksinimler hayatımıza girmektedir. Dolayısı ile tüm bu yeniliklere cevap verecek bir altyapıyı olușturmak ve idame ettirmek ana hedefimizdir.

Bugün havacılık endüstrisinde söz sahibi olabilmenin en önemli unsuru ürüne girdi teșkil eden unsurların sizin tarafınızca yapılabiliyor olmasıdır. Gelinen noktada ürünü olușturmayı bașarabildiğimizi söyleyebilirim. Bundan sonraki așama ise girdilerin millî kaynaklarca yapılabilmesini sağlamaktır. Bu bilinçle, beș sene öncesi attığımız, benim de parçası olduğum yerli kompozit malzeme geliștirme projelerin devamının getirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtmek isterim. Ne kadar iyi tasarım yaparsanız yapın onu ete, kemiğe dönüștürecek olan șey malzemedir ve geleceğe malzeme yön verecektir.

Malzeme Mühendisliği Müdürü Arif Nihat Güllüoğlu:  “Var gücümüzle çalıșıyoruz”

TUSAȘ olarak 2005 yılından bu yana devletimizden aldığımız destekle millî platformlar üretmeye bașladık. Bu platformların daha da geliștirilmesi, yerli ve millî ürünlerimizin sayılarının artması için var gücümüzle çalıșmaktayız. Bu kapsamda, yetișmiș insan gücümüz var olmasına rağmen, genç ve dinamik isimleri aramıza katmayı amaçlamaktayız. 10 yeni çalıșma arkadașımızı daha ailemize kazandırmıș bulunmaktayız.

Bir diğer amacımız ise devletimizin belirlediği teknoloji haritası doğrultusunda, yerlileșme hareketine katkı sağlamaktır. Havacılık sınıfında yer alan malzemelerin yerlileștirilmesi gayesiyle çalıșmalarımızı sürdürmekteyiz. İHA, Helikopter gibi 5. nesil hava araçlarının yerlileștirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm ekibimiz bu bașarının bilincindedir.

Technical Fellow Fatih Cıbır: “Büyük gurur yașıyoruz”

Hâlen yeni bir malzemenin tam kalifikasyonu ile ilgili faaliyetimiz devam etmektedir. Kısa ve orta vadede kompozit malzemelerle hesaplama metotları, test edilerek bulunan müsaade edilir değerlerin de dâhil edileceği, kendi üreteceğimiz sayısal araçların ve el kitaplarının olușturulması ve eğitim ile tecrübenin yaygınlaștırılması hedeflenmektedir. Orta ve uzun vadedeki hedefimiz ise; kendi sayısal araç ve değerlerimizle bütün projelerimize aynı bilgi, tasarım kalitesi ve tecrübe birikimiyle hizmet verebilen bir kuruluș hâline gelebilmektir.

TUSAȘ bizim yıllardır hizmet verdiğimiz ikinci ailemizdir. Șirketimize, havacılık endüstrisine ve ülkemize hizmet vermekten dolayı büyük gurur yașıyoruz.