SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi


25/01/2023 10:12

SIPER Projesi, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBITAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor
BU HABERİ
PAYLAŞ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının (Hv.K.K.lığı) yüksek irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayacak, savaşta düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya etkisizleştirmek (imha etmek) suretiyle dost birliklerin bekasını sağlayacak, stratejik ve ekonomik tesisleri düşman hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarına karşı koruyacak ve müşterek harekâtın daha elverişli koşullarda icrasına imkân verecek bir sistemin geliştirilmesi amacı doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)  ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında 15 Ocak 2018 tarihinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) sözleşmesi imzalanmıştır. 

Filo Seviyesi Ekipmanlar

·      Filo Kontrol Merkezi

·      Arama Radarı

Batarya Seviyesi Ekipmanlar

·      Atış Kontrol Merkezi

·      Atış Kontrol Radarı

·      Füze Fırlatma Sistemleri

·      Füze Taşıma Yükleme Sistemleri

·      Tam Atım Füzeler

Haberleşme Sistemleri 

·      Haberleşme İstasyon Aracı

·      Haberleşme Röle Aracı

Destek Ekipmanları

·      Bakım Onarım Aracı

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlamakta olup, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, Radar Ağı Yönetim Sistemi (RADNET) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile bağlantı yeteneğine sahiptir.

SİPER Sistemin Genel Özellikleri: 

·      Hava savunma planlama ve koordinasyon

·      Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

·      Birleştirilmiş hava resmi üretimi

·      Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

·      Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman 

·      Dost Düşman Tanıma (IFF)

·      Tehdit değerlendirme ve silah tahsis 

·      Otomatik teşhis yönetimi

·      Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

·      Füzeler ile çift yönlü iletişim

·      Telli/telsiz haberleşme

·      Dik/eğik atış

·      Zorlu şartlarda görev yapabilme

·      HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

·      Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

·      Gömülü simülasyon 

·      Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

Arama Radarı (AR)

·      Hedef, Tespit, Teşhis, Takip ve Sınıflandırma

·      Dost Düşman Tanıma (IFF)

·      Yatay ve Düşey Eksende Elektronik Tarama 

·      360° Yanca Kapsama

·      Sayısal Hüzme Oluşturma

Filo Kontrol Merkezi (FKM)

·      Hava Savunma Planlama ve Koordinasyon

·      Birleştirilmiş Hava Resmi 

·      Muharebe Sahası Yönetimi 

·      Radar Taktik Yönetimi

·      Angajman Yönetimi 

·      Filo Seviyesi Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis 

·      Otomatik Teşhis Yöntemi

·      8 Bataryaya Kadar Bağlanabilme

·      HvBS, Radnet Bağlantı Yeteneği

Haberleşme İstasyon Aracı (HİA)

·      Filo Seviyesi Ekipmanlar ve Batarya Arasında Ses ve Veri Haberleşme İhtiyacını Karşılama

·      Filo Seviyesi Ekipmanlar ve Batarya Arasındaki Uzak Konuşlanma Kabiliyeti Kazandırma

Haberleşme Röle Aracı (HRA)

·      Filo Seviyesi Ekipmanlar ve Batarya Arasında Kablosuz Haberleşme Mesafesi Arttırma

Atış Kontrol Merkezi (AKM) 

·      Batarya Seviyesi Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis

·      Manuel/Yarı Otomatik/Otomatik Angajman Kabiliyeti

·      İmha Değerlendirme 

·      Veri Bağı Yönetimi 

·      Yetkilendirmiş Atış Kontrol Merkezi Olarak Çalışabilme 

·      Birleştirilmiş Hava Resmi

·      8 adet Füze Fırlatma Sistemine Bağlanma 

·      Taktik Veri Linki Kabiliyeti

·      HvBS, Radnet Bağlantı Yeteneği

Atış Kontrol Radarı (AKR) 

·      Üç Boyutlu Hedef Arama, Sınıflandırma ve Takip

·      Dost Düşman Tanıma (IFF) 

·      Yüksek Hedef Konum Doğruluğu

·      Füzeler İle Çift Yönlü İletişim Yeteneği 

·      360° Yanca Kapsama 

·      Sayısal Hüzme Oluşturma

Füze Fırlatma Sistemi (FFS) 

·      Tam Atım Füze (TAF) Kontrollü, Göreve Hazırlanması, Ateşlenmesi

·      Dik/Eğik Atış Yeteneği 

·      Lançer Yönetim ve Kontrol Sistemi ile Hızlı Ateşleme 

·      6 adet Füze ile Görev İcrası 

·      20° Yan Eğimde Hareket Etme Kabiliyeti

·      27° Meyilde Tırmanma Kabiliyeti

Füze (SİPER) 

·      Katı Yakıtlı İtki Sistemi

·      Aktif Radar Arayıcı Başlık

·      Aşağı ve Yukarı Yönlü Veri Bağı

·      Yüksek Hassasiyetli Hedef Algılayıcı

SİPER Sistemi Arama ve Atış Kontrol Radarları:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için SSM ile ASELSAN arasından imzalanan sözleşme doğrultusunda yüksek mobil sistem yapısına sahip uzun menzilli arama radarı (UMAR) ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarı (ÇFAKR) geliştirilmektedir.

Hem UMAR hem ÇFAKR AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil radarlardır. Radarların, tespit ve takip performansını artırmak amacı ile meteorolojik verileri kullanabilme özelliği bulunmakta olup sahip oldukları AESA mimarisi ve modüler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını desteklemektedir.

UMAR, TEİRS radarından türetilmiştir. ÇFAKR ise SİPER Sistemi kapsamında tasarlanmıştır. ÇFAKR anteni dönerek 360 derece yanca kapsaması ile veya anteni durarak sektörel modda kullanılabilmektedir. Atış kontrol radarı olarak, sistemin füzelerini uzun menzil angajmanlarda hedefe yönlendirecek hassasiyette çoklu hedef takibi yapabilmektedir. Aynı zamanda çok fonksiyonlu yapısı sayesinde ihtiyaç halinde bölgesel/sektörel olarak arama fonksiyonunu da yerine getirebilmektedir. Bünyesinde AESA radarın yanı sıra Mod 5 IFF ve füze veri bağı iletişimini sağlayan alt sistemleri de barındırmaktadır. 6×6 taktik araç üzerine kurgulanan ÇFAKR arazide kolaylıkla yol alabilirken; kompakt tasarımı ile birçok taşıyıcı platforma bütün halinde yüklenerek uzun mesafelere kolaylıkla nakledilebilmektedir.

Türkiye’de son yıllarda geliştirilen hava savunma sistemleri ve kara/deniz/hava platformları ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenen özgün radarlarımız ile kazanılan birikim sayesinde, Türkiye’nin ve kardeş ülkelerinin ihtiyaç duyabileceği uzun menzilli füze savunma sistemlerinin arama ve silah kontrol radarlarının yurt içinde geliştirilerek üretilebilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Türkiye’de radar geliştirme faaliyetlerinde yirmi yıl gibi kısa bir sürede yapılan çok büyük teknolojik atılımla yüz yıldır radar geliştirme faaliyetleri yürüten ülkelerde yapılan en güncel ürünlerle kıyaslanabilir radarlar geliştirilebilmektedir. Radarlarda kullanılan kritik malzemeler zaman içinde yerlileştirilmekte olup radarların üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yapılmaktadır.

Hava Savunma Sistemleri İçin Eğitim Simülatörleri

Eğitim simülatörleri, hava savunma sistem kullanıcılarının eğitimlerinin verilebilmesi için kullanılacak etkin yöntemlerden bir tanesidir.  ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT (Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi), AİC-BKKM (Ateş İdare Cihazı ve Batarya Komuta Kontrol Merkezi), HİSAR-A ve HİSAR-O (Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri) hava savunma sistemlerinin kullanıcılarına eğitim vermek amacı ile K.K.K.’lığı bünyesinde Hava Savunma Eğitim Merkezi (HSEM) kurulacaktır.

Ayrıca Hv.K.K.’lığı için de AİC-BKKHM (Batarya Komuta Kontrol Harekât Merkezi) ve SİPER (Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi) eğitim simülatörü geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

30 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in duyurduğu müjde ile “Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.” gelişmesi paylaşılmıştır.