SSB 38 yaşında SSB 38 yaşında

SSB 38 yaşında

SSB 38 yaşında


07/11/2023 14:10

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
BU HABERİ
PAYLAŞ

7 Kasım 1985’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 38 yaşında.

Başta Türk savunma sanayii firmaları olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla başkanlığın 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de yaptığı videolu paylaşımda “Türkiye Yüzyılı’nda Dünya’da söz sahibi, güçlü bir Türkiye için 38 yıldır olduğu gibi durmadan yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz savunma sanayiinde ‘Tam Bağımsız Türkiye’ Bu hedef uğruna çalışan savunma sanayii ekosisteminin hamisi olan Başkanlığımızın 38. Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. Birlikte başarılarla dolu nice 38 yıllara...” ifadelerini kullandı.

7 Haziran’da bayrak değişimi

Nisan 2014’te Savunma Sanayi Müsteşarlığına atanan Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığında geçen 9 yıllık sürenin ardından bayrağı, görev arkadaşı 7 Haziran 2023 tarihinde Prof. Dr. Haluk Görgün’e bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre de SSB başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.

Yeni başkan yardımcılıklarının atanmasının ardından da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yeni teşkilat yapısı belli oldu.

Yeni yapılanmada, Milli Muharip Uçak Grup Başkanlığı, Daire Başkanlığına dönüştürüldü.

SSB’nin görevleri nelerdir?

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye’de savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kuruldu ve 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırıldı.​

Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na bağlandı, 2018 yılında ise 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldı. 7 numaralı “Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi​ ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.

​Savunma Sanayii Başkanlığı’na “modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla aşağıdaki görevler verilmiştir; 

· İcra Komitesi​’nin aldığı kararları uygulamak,
· Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak, 
· Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki devlet katılımını planlamak, 
· Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,​​
· İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
· Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek, 
· Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek, 
· İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak, 
· Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti konularını koordine etmek,
· Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etmek,
· Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
· ​​Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek,
· Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

SSB’de Daire Başkanlıkları

· Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yardımcılığı

· Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
· Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
· İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
· Savunma Sanayii Akademi

· Hava ve Deniz Sistemleri Başkan Yardımcılığı

· Uçak Daire Başkanlığı
· İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı
· Deniz Araçları Daire Başkanlığı
· Milli Muharip Uçak Daire Başkanlığı
· Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanlığı

· Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcılığı

· Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı
· Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
· Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı
· Kara Araçları Daire Başkanlığı
· Harekat Destek Daire Başkanlığı

· Sanayileşme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığı

· Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
· Sanayileşme Daire Başkanlığı
· Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı
· Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı

· Stratejik Sistemler Başkan Yardımcılığı

· Silah ve Mühimmat Daire Başkanlığı
· Stratejik Sistemler ve Uzay Daire Başkanlığı
· Helikopter Daire Başkanlığı
· Güvenlik ve Teçhizat Projeleri Daire Başkanlığı
· Savunma Sanayii Yürütme Kurulları