HIZIR SAGA çağrısı başvuruları başladı HIZIR SAGA çağrısı başvuruları başladı

HIZIR SAGA çağrısı başvuruları başladı

HIZIR SAGA çağrısı başvuruları başladı

02/02/2024 18:13

SSB Afet Bölgelerinde Acil Haberleşme, Enkaz Altında Canlı Arama ve Tespit Teknolojileri (HIZIR) SAGA çağrısı başvurularını başlattı
BU HABERİ
PAYLAŞ

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 9. Ar-Ge Paneli'nde “Afet Bölgelerinde Acil Haberleşme, Enkaz Altında Canlı Arama ve Tespit Teknolojileri” konusunda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verildi.

SAGA Çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar:

1) Enkaz altında canlı tespiti için kullanılan/kullanılacak sistemler/sensörler

- Kameralar,
- Kızılötesi sensörler/sistemler,
- Akustik sensör/sistemler,
- RF bileşen/sistemler,
- Sismik sensör/sistemler,
- Manyetik sensör/sistemler,
- Kimyasal sensör/sistemler,
- Konum belirleme sensör/sistemleri,
- Hareket, ısı, ses, kalp atışı, nefes alıp verme gibi yaşam sinyallerinin algılanmasına yönelik sensör/sistemler,
- Acil durum haberleşmesinde kullanılacak sensör/sistemler,
- Diğer algılama yöntemlerine dayalı sensör/sistemler,
- Diğer haberleşme yöntemlerine dayalı sensör/sistemler.

2) Öncelikli deprem olmak üzere afet erken tespit sensör/sistemleri
3) Acil durum geniş bant haberleşme sistemleri
4) Geniş alan hasar tespit ve komuta kontrol sistemleri
5) Diğer

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’ndan (arge.ssb.gov.tr) erişilebilecek olan “SAGA Başvuru” formu doldurmak suretiyle verilecek.

Başvurunun değerlendirmeye alınması için SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı yazının hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 29.03.2024 tarihine kadar yüklenmesi ve onaya gönderilmesi gerekiyor.