HAVELSAN ASGER HAVELSAN ASGER

HAVELSAN ASGER

HAVELSAN ASGER

20/04/2023 15:55

HAVELSAN ASGER Holografik Komuta Kontrol Sistemi artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üstüne kurgulandı
BU HABERİ
PAYLAŞ

Taktik sahada oluşan bilginin komuta kontrol kullanıcılarına sergilenmesi ve durumsal farkındalık oluşturulması muharebenin seyri açısından kritik önem arz etmektedir. Durumsal farkındalık aşaması daha sonra icra edilecek olan harekat planlama ve yönetimi gibi kritik faaliyetlerin temel taşını oluşturmaktadır. Halihazırda kullanılmakta olan görüntüleme aygıtlarının doğası iki boyutlu sergileme uygulamalarına izin vermektedir. Bu durum hem fiziksel boyut hem de algısal olarak kısıt barındırmaktadır. Bu kısıtlar harekat sahasının taktik unsurlarıyla birlikte yeterli seviyede kullanıcılar tarafından algılanamaması durumunu oluşturmaktadır. Müşterek harekat merkezlerinde icra edilen harekat planlama faaliyetleri için hali hazırda kullanılmakta olan kum sandığı sistemleri yeterli derecede harekat sahasını temsil edememekte ve planlamanın etkin olarak yapılması için yeterli özellikleri barındırmamaktadır.

HAVELSAN ASGER Holografik Komuta Kontrol Sistemi; artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üstüne kurgulanmıştır. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri, kullanıcılara arayüzleri farklı bir perspektifte sunmaktadır. Bu perspektiflerden en önemli olanı 2B/3B bileşenlerin hologram şeklinde sunulmasıdır. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerin mevcutta kullandığı komuta kontrol sistemlerinin görsel ara yüzleri ve iş yapış şeklinde perspektif değişikliği sağlanması hedeflenmektedir. Harekat sahasının ve taktik unsurların temsili olarak 3B hologram olarak görülebilmesi, yapılan görevlerin ve askeri karar vericilerin etkinliğini artıracaktır. ASGER Holografik Komuta Kontrol Sistemi’nin potansiyel uygulama alanları içinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Savaş Sistemleri vardır. Bu kapsamda ASGER, bütün askeri harekatlarda genel olarak yapılan harekata hazırlık (planlama, analiz), harekat yönetimi, harekat sonrası analiz aşamalarında kullanılabilecek temel ürünleri barındıracak ve kuvvetlerin harekat nevilerine özel yardımcı modüllerle birlikte kuvvetlere özel holografik komuta kontrol sistemleri sağlayacaktır.

Ürün Özellikleri

Harekat Sahası Yönetimi

Durumsal Farkındalık

Harekat Planlama/Yönetimi

Harekat Analiz

Angajman Planlama/Yönetimi

Seyrüsefer Planlama/Yönetimi

Taktik Kum Sahası (Harekat Planlama ve Eğitimi)