HAVELSAN: "AR-GE, kurum kültürümüzün temelidir" HAVELSAN: "AR-GE, kurum kültürümüzün temelidir"

HAVELSAN: "AR-GE, kurum kültürümüzün temelidir"

HAVELSAN: "AR-GE, kurum kültürümüzün temelidir"

03/06/2019 15:05

HAVELSAN AR-GE Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin: "AR-GE kurum kültürümüzün temelidir"
BU HABERİ
PAYLAŞ

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) tarafından çıkarılan ve 2019 Mayıs'ta yayın hayatına başlayan HAVELSAN Dergi'nin ilk sayısında, "AR-GE kurum kültürümüzün temelidir" başlıklı bir yazı yer aldı.

HAVELSAN AR-GE Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin tarafından kaleme alınan yazıyı, okuyucularımıza sunuyoruz.

"AR-GE kurum kültürümüzün temelidir"

HAVELSAN, ülkemizin yazılım yoğun teknolojiye dayalı stratejik ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılanmasında öncü olmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda ileri teknoloji geliştirmeye yönelik planlamasını beş yıllık Teknoloji Yol Haritası ile ortaya koymuştur. Yapay zeka, öğrenen algoritmalar, bulut bilişim, büyük veri, otonom sistemler, siber güvenlik gibi alanlarda teknoloji geliştirmeye yönelik stratejik AR-GE projeleri HAVELSAN Teknoloji Yol Haritası’nda yer almaktadır.

Stratejik AR-GE çalışmalarının yanı sıra HAVELSAN, fikirden başlayıp ürüne dönüşen süreci başlatmış ve “HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi” ile savunma sanayiinde bir ilke imza atmıştır. Açık inovasyon faaliyetleri kapsamında, yıl boyunca, girişimci, öğrenci, teknoloji meraklılarına yönelik, teknoloji odaklı çözüm yarışmaları ve hackathon’lar düzenlenmektedir.

HAVELSAN kurum içi inovasyon çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Kurum içi yenilikçi fikir kampanyaları ve yarışmalarla HAVELSAN içi fikirler değerlendirilmiş ve geleceğin teknolojileri ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

Kurum içi ve dışı paydaşlar tarafından inovasyon yönetim portalı üzerinden yüzlerce fikir önerisi girişi yapmışlardır. Bu fikir önerilerinden başarılı bulunanlar yine HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi’nde çalışılmaya başlanmış, merkezde üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri ile ortak projeler gerçekleştirilmiş, çeşitli eğitimler verilmiştir.

HAVELSAN uluslararası arenada rekabet edecek global ürünler geliştirmeyi hedeflemekte, bu geliştirmeyi ticari bir hedefin ötesinde milli bir görev olarak görmektedir. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarını uygulamaya alabilmek, ticari sonuçlarını elde etmek üzere ürünleştirmeye büyük önem vermektedir.

Başarılı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının sonuçları kurumsal AR-GE değerlerine yansımaktadır. Ankara, İstanbul ve ODTÜ Teknokent AR-GE Merkezleri’nde yürütülen 70 proje kapsamında, yaklaşık 300 milyon TL AR-GE harcaması yapılarak HAVELSAN tarihinin en büyük AR-GE harcamasına ulaşılmıştır.

HAVELSAN’ın öncelik verdiği tematik teknoloji alanlarında; akademisyenler ve KOBİ’lerle uygun çalışma ortamları yaratarak, danışmanlık desteği alarak ve ortak projeler oluşturarak AR-GE teşvik ve desteklerinden maksimum fayda sağlanarak çalışılmaktadır. AR-GE Merkezleri’nde yenilikçi, rekabetçi ürün ve sistem çözümleri geliştirmeye yönelik özkaynaklı AR-Ge projeleri yanında TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenen teşvikli AR-GE proje sayısı artırılmış ve  Avrupa Birliği AR-GE projeleri başlatılmıştır. 2018 yılı içerisinde, 16 adet yurt dışı proje destek başvurusu yapılmıştır. Büyük bir başarı sağlanarak yıl içindeki başvuru/kabul oranımız yüzde 50’lerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Patent ve faydalı model başvurusunda yakalanan artış trendi devam ettirilerek, 2018 yılında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 60 daha fazla başvuru yapılmıştır. Ulusal başvuruların yanında uluslararası patent ve marka başvuruları da yapılmış; global pazara çıkma yolunda sağlam temeller atılmıştır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamındaki tescil sayımız 2018 yılı sonu itibarı ile 22 eser koruması, 48 marka tescili, 2 tasarım, 4 faydalı model ve 13 patente ulaşmıştır.