Dünyanın sayılı havacılık ve uzay şirketleri arasına girmek istiyoruz Dünyanın sayılı havacılık ve uzay şirketleri arasına girmek istiyoruz

Dünyanın sayılı havacılık ve uzay şirketleri arasına girmek istiyoruz

Dünyanın sayılı havacılık ve uzay şirketleri arasına girmek istiyoruz

04/11/2019 16:15

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, "Dünyanın sayılı havacılık ve uzay şirketleri arasına girmek istiyoruz." dedi.
BU HABERİ
PAYLAŞ

TUSAŞ tarafından 2 ayda bir yayınlanan "TUSAŞ MAG" dergisinin 112. sayısının röportaj kısmında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’ın görüşlerine yer veriliyor.

"TUSAŞ MAG" dergisinin 112. sayısının tamamına, mobil uygulamamızın dergi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Borat’ın, TUSAŞ'ın savunma sanayii ile havacılık ve uzay alanında geldiği noktayı değerlendirdiği ve TUSAŞ'ın gelecek hedeflerinden bahsettiği röportaj:

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Makina Fakültesinden sonra bir süre Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, yurt içinde ve yurt dıșında birçok üniversitede çalıștım. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Hava Yolları (THY), TÜMOSAN ve TÜBİTAK gibi kurulușlarda görevlendirildim.

2017 yılından bu yana sürdürdüğünüz Yönetim Kurulu Bașkanlığı göreviniz hakkında değerlendirme yapabilir misiniz?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dıșa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyerek 28 Haziran 1973 tarihinde kurulan șirketimiz 46 yılda özellikle havacılık sektöründe önemli gelișmeler göstermiștir. Dünya standartlarında, ihracata yönelik bir havacılık ve uzay sanayisi inșa edilmektedir; bu hedef stratejik ve uzun vadeli bir vizyonla ele alınmıștır. Șirketimiz son yıllarda dünyanın 100 savunma sanayi șirketi arasına girmeyi bașarmıștır. Bu bașarı büyük bir kararlılıkla șirketimizi destekleyen iç ve dıș paydașlarımıza aittir. Yönetim kurulları mevcut șartlarda alternatifleri en iyi șekilde değerlendirmeye çalıșmaktadır. Önceki yönetim kurullarımız gibi bizim Yönetim Kurulumuzun da bu görevi iyi bir șekilde yaptığı kanaatindeyim. Buradaki bașarının önemli bir kısmı bașta Cumhurbașkanlığının, Millî Savunma Bakanlığının, Savunma Sanayii Bașkanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği, kararlılığı ve stratejik planlamaya sağladıkları katkıdan kaynaklanmaktadır.

2017 yılından bu yana șahit olduğunuz gurur verici projeleri ve yașanan süreçleri nasıl değerlendirirsiniz?

Șirketimiz Ar-Ge projelerini çok sayıda yurt içi, yurt dıșı üniversitelerde ve teknopark ekosistemlerinde yürütmektedir. Șirketimiz havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliștirilmesi, modernizasyon, tasarım, imalat, test, sistem entegrasyonu ve yașam döngüsü destek süreçleri ve insan kaynaklarının geliștirilmesi konularına yoğunlașmaktadır. Yapısal Grubumuzun șirketimize kazandırdığı ihracat ödülleri bașta olmak üzere; İHA Grubumuzun ANKA, AKSUNGUR, ȘİMȘEK, TURNA; Helikopter Grubumuzun T129 ATAK, GÖKBEY ve AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİ, Uçak Grubumuzun HÜRJET, HÜRKUȘ, MİLLİ MUHARİP UÇAĞI, Uzay Grubumuzun GÖKTÜRK, Small-GEO ve TÜRKSAT 6A ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karșılamak üzere bașlatılan Milli Muharip Uçak Projemiz milletimize heyecan, sevinç ve gurur veren markalar hâline gelmișlerdir.

2002 yılından bugüne kadar geçen sürede Türk Havacılığı ve savunma sanayisinin yașadığı gelișim hakkında neler düșünüyorsunuz?

Birinci ve İkinci Dünya Harplerinden sonra bașlayan önce iki kutuplu, sonra da kısa bir süre tek kutuplu ve nihayet çok kutuplu dünyada ittifaklar, lider ülkelerin müttefiklere yardım programları ve iș birliği çalıșmaları, kurulan uluslararası müesseselerin tavır ve davranıșları, lider ülkelerin uzun vadeli hesaplarını açığa çıkarmıștır. Müttefikler barıș, diyalog, adalet, eșitlik, iș birliği, insan hakları, hürriyet ve demokrasi beklerken savaș, çatıșma, çifte standart, üstünlük, sömürü, baskı ve tahakküm gibi olay ve davranıșlara maruz kalmıștır. Dolayısıyla müttefikler ekonomik, sosyal, askerî ve siyasi alandaki güvensizliği telafi edecek yaklașımların arayıșına girmiștir. Devletimiz de bu çerçevede ileri teknoloji, hava-uzay teknolojisi ve savunma sanayi konularında stratejik ürün, araç ve hizmetlerin geliștirilmesini, keza yerlileșme oranının artırılmasını istemiștir. Bu alanda nitelik ve nicelikleri sürekli gelișen firmaların hâlen beș tanesi dünyanın 100 savunma sanayi șirketi arasına girmeyi bașarmıștır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, küresel firmalar ile rekabet edilebilir seviyede mi?

Șirketimiz bazı ürünlerde küresel firmaların tedarik zincirinde iș yapmaktadır, bazı ürünlerimizde de onlar bizim tedarik zincirimizde yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde ileri teknoloji, havacılık ve savunma sanayi alanında güçlü bir tedarik zinciri ve ekosistem ortaya çıkmıștır. Artık küresel firmaların üretim süreçleri, standartları ve teknolojik seviyeleri arasında önemli bir fark yoktur. Müșteriyi yöneten faktörlerin bașında yatırım ve ișletme faktörlerin bașında yatırım ve ișletme giderleri, firmanın bulunduğu ülkeye duyulan siyasi ve teknolojik güven ve ülkenin teknolojik eko sistemi öne çıkmaktadır. Müșteriler lider ülke firmalarından ziyade, çok yönlü güven veren ülke firmalarına eğilim göstermeye bașlamıștır. Gerek güven veren bir ülkeye sahip olmamız, gerekse șirketimizin bugüne kadar ortaya koyduğu performans küresel șirketler arasına girmesini sağlamıștır.

Akademik yönünüz ile değerlendirecek olursanız, stajyer mühendislerimizi ve TUSAȘ’ın gençlere yönelik yaptığı yatırım projelerini nasıl buluyorsunuz

Șirket olarak hızla büyümeye devam ediyoruz ve havacılık sektörünün en iyileri arasında olmayı ümit ediyoruz; bu nedenle, bu sektörde çok ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliștirilmesine öncelik veriyoruz. Bu çerçevede iki yıl içerisinde bir teknik lise, bir meslek yüksek okulu (MYO) ve 50 üniversite ile protokol imzalanmıștır. Lise ve MYO’nun tüm öğrencileri, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören bașarılı öğrencileri șirketimize ait çeșitli tasarım, imalat, hizmet birimlerinde ve teknoparklarda bulunan șirketimize ait Ar- Ge birimlerinde haftanın en az bir günü çalıștırılmaktadır. Öğrenciler alan bilgilerini ve becerilerini geliștirmekte, șirket yetkilileri de onları yakından tanımakta, izlemekte ve gelișmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler mezun olunca șirketimizde kolayca iș bulmaktadır. Șirketimizde çalıșanların yüksek lisans ve doktora çalıșması yapması teșvik edilmekte, bu konuda üniversitelerle lisansüstü iș birliği protokolü imzalanmaktadır. Șirketimiz bünyesinde bulunan akademimizde düzenlenen lisansüstü özel çalıșma kapsamında yurt dıșında yer alan üniversiteler ve havacılık șirketlerinin deneyimli insan gücünden de faydalanılmaktadır. Üniversitelerle yapılan çalıșmalarda akademisyenlerin lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini șirketimize ait konulardan seçmeleri özellikle teșvik edilmektedir.

Yönetim Kurulu Bașkanı olarak TUSAȘ ile ilgili hayaliniz nedir?

Teknoloji üreterek dünyanın sayılı havacılık ve uzay șirketleri arasına girmektir.

Genç mühendislere ve mühendis adaylarına neler söylemek istersiniz?

Șirketimizin sunduğu örgün, yaygın ve serbest öğrenme fırsatlarını iyi değerlendirmeleri, matematik bilgilerini gözden geçirmeleri ve geliștirmeleri, tezlerini çalıștıkları alandan seçmeleri, deneyimli meslektașlarının tavsiyelerini dinlemeleri, haftanın en az bir gününü ailelerine ayırmaları faydalı olacaktır. Bu vesile ile Yönetim Kurulu olarak șirketimizin tüm kademelerinde görev yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesinin her bir üyesine șükranlarımızı sunuyoruz.