ASELSAN’dan inovasyona destek ASELSAN’dan inovasyona destek

ASELSAN’dan inovasyona destek

ASELSAN’dan inovasyona destek

06/12/2023 10:32

ASELSAN, gelecek yıl fiziki olarak açacağı Girişimcilik Merkezi aracılığıyla sunacağı destekleri resmi olarak başlattı
BU HABERİ
PAYLAŞ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, girişimcilik ve inovasyonun değişen dünya dinamiklerinde başarının anahtarı haline geldiğini ve bu iki kavramın şirketin faaliyetlerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Bir süredir üzerinde çalıştıkları ASELSAN Girişimcilik Merkezinin girişimcilere yönelik desteklerinin resmi olarak başladığını bildiren Akyol, şöyle konuştu:

“ASELSAN olarak sahip olduğumuz kurum kültürümüz ve misyonumuz gereği, içinde bulunduğumuz sektörde ve pazarda, dahil olduğumuz projelerde ve yürüttüğümüz faaliyetlerde, çevremizde hep bir ekosistem oluşturmaya ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlere, kurum ve kuruluşlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden girişimciler ile inovatif çıktılar elde etmek ve birlikte geliştirme kültürünü yerleştirmek inovasyon stratejimizin önemli bir parçasıdır. Bu stratejimizi, Girişimcilik Merkezi’mizin kuruluşunda da ortaya koyduk ve ASELSAN olarak girişimcilik ekosistemine nasıl katkı sunabileceğimizi, hatta uzun vadede kendi kurumumuz çevresinde nasıl bir teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturabileceğimizi geniş bir şekilde değerlendirdik. İleri teknoloji ‘know-how’ını girişimciler ile birlikte edinmek, hem kurumumuz içi hem de kurumumuz dışındaki yetkin insan kaynağını ortak hedeflerimize yönlendirmek, girişimcilerin finansa erişimi konusunda destekçi bir kuruluş olmak amaçlarıyla da yola çıktık. Bugün, ‘teknolojide derinleşme ve ürünlerde odaklanma’ bakış açısıyla ASELSAN bünyesinde ciddi adımlar atıyoruz. Girişimcilik Merkezi’miz ile de aynı bakış açısını girişimcilik dünyasına sunmayı ve yürüttüğümüz çalışmalarla ASELSAN olarak ‘start-up dostu bir şirket’ yaklaşımını hayata geçiriyoruz.”

ASELSAN’ın “inovasyon stratejisi”ne ilişkin bilgi veren Akyol, bugün sadece şirket büyüklüğü değil, yenilikçi düşünme ve sürekli değişime uyum sağlama yeteneğinin de başarı için en belirleyici faktörlerden olduğunu vurguladı.

Akyol, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin, yeni iş modellerinin ortaya çıkarılmasının, gerekirse köklü organizasyon değişiklikleri yapılmasının inovasyonun temel adımlarını oluşturduğuna işaret ederek, “Buna bağlı olarak rekabet avantajı elde edilmesi, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi ve şirket karlılığının artırılması, inovasyon yönetiminin nihai hedefleri olmaktadır. Bu nedenle ASELSAN olarak sadece kendi alanımızda değil, aynı zamanda etrafımızdaki ekosistemde de bir inovasyon lideri olma misyonuyla ilerliyoruz. Bunun somut bir örneği olarak, bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisinin çatısı altında düzenlenen İnovaLİG yarışmasında ASELSAN olarak kendi kategorimizde İnovasyon Şampiyonu olduğumuzu da ifade etmek isterim.” dedi.

Hem kurum içi inovasyon süreçlerini derinleştirmeye odaklandıklarını hem de daha dışa dönük bir organizasyon yapısı oluşturmak üzere girişimcilik ekosistemine verebilecekleri destek mekanizmalarını netleştirdiklerini ifade eden Akyol, “Savunma sanayimizin gelişim hızını ve ülkemize olan katkısını artırmak üzere dışarıya daha açık bir ASELSAN olmayı ve inovasyon stratejimizi buna göre geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

ASELSAN Girişimcilik Merkezi destekleri

ASELSAN’ın girişimcilik ekosistemine yönelik faaliyetleri kapsamında bu yıl içinde NATO’nun DIANA programına “Endüstri Partneri” olarak başvuru yaptıklarını belirten Akyol, şunları kaydetti:

“İlgili program kapsamında uygun bulunan girişimleri, programa dahil edilen test merkezlerinden ve girişimcilere ayrılan fonlardan faydalandırmak gibi faaliyetleri yönetmeyi planlıyoruz. Yine bu yıl itibarıyla TÜBİTAK’ın Girişimcilik Destek Programı olan 1512 Programı’na ASELSAN olarak dahil olduk ve ilgili program kapsamında girişim başvurularını almaktayız. Bunların yanında Teknopark İstanbul Küp Kuluçka ile beraber ‘Deep Defence’ adı altında Savunma Girişimlerini Hızlandırma Programı’nı başlattık ve bu program kapsamında da girişim başvurularını aktif olarak alıyoruz. 2024 yılı içinde ASELSAN Girişimcilik Merkezi’mizi Teknopark İstanbul yerleşkesinde fiziki olarak da açıyoruz. Bu merkezimizde, ileri teknoloji odağında çalışmalar yürüten girişimciler için açık ve kapalı ofis imkanları sağlamayı, prototip ve entegrasyon atölyesi imkanları sunmayı planlamaktayız.

Farklı stratejik partnerlerle yürüttüğümüz girişimcilik programlarının yanında ASELSAN olarak kendi girişimcilik süreçlerimizi de belirlemiş bulunuyoruz. İleri teknoloji girişimlerinin Türkiye’deki dağılımına bağlı olarak ASELSAN Girişimcilik Merkezi’mizi İstanbul ve Ankara merkezli olacak şekilde kurguladık. İleri teknoloji girişimcilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve risklerini azaltmak üzere eğitim, mentorlük, pazarlama ve tanıtım desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, ofis imkanları ve girişimcilerin fon ve yatırımcı ile bir araya getirilmesi gibi önemli bazı destek mekanizmaları belirledik.”

“Girişimcilerin yanındayız, biz de varız”

Ahmet Akyol, ASELSAN’ın en güçlü yönlerinden birisinin teknik olarak uzmanlaşmış, konusunda üst düzey bilgi sahibi insan kıymeti olduğunu vurgulayarak, alanında 10 yıl ve üzeri akademi ya da endüstri deneyimi olan çalışanların, programlarda yer alan girişimlere teknik olarak mentorlük desteği sunacaklarını söyledi. Akyol, oluşturdukları mentor havuzunda yüzde 40 doktoralı ve yüzde 10 yönetici seviyesinde olmak üzere 150’nin üzerinde çalışanlarının yer aldığını bildirdi.

Altyapı desteği kapsamında ASELSAN’da prototipleme altyapılarının programlara kabul alan girişimcilere açılması ve mekanik ve elektronik montaj, bilgisayar destekli tasarım, ölçüm, test ve eklemeli imalat gibi konularda bu altyapıların girişimlere kullandırılmasının planlandığını dile getiren Akyol, şöyle dedi:

“Pazarlama ve tanıtım desteği de oldukça önem verdiğimiz destekler arasında yer alıyor. Programlarımızda yer alan girişimlerimize teknoloji alanına uygun fuarlarda stant açarak tanıtım yapma desteği planlanmıştır. ASELSAN’ın yer alabildiği fakat küçük girişimlerin stant açma fırsatı bulamadığı yurt içi ve dışı fuarlarda girişimlerimiz ürün ve teknoloji tanıtımları yapabileceklerdir.

ASELSAN olarak sürdürdüğümüz kendi inovasyon yolculuğumuzda, ölçeğimizden bağımsız olarak bizler de girişimci bir ruha sahibiz. Girişimcilik Merkezi’miz ile girişimciler arasında kuracağımız köprüyle beraber bu ruhu daha da geliştirmek istiyoruz. ASELSAN’ın ileri teknolojiler konusundaki bilgi birikimini, iş yapış tarzını ve tecrübelerini ileri teknoloji girişimlerine aktararak onları bu zorlu yolculukta yalnız bırakmıyoruz. ASELSAN olarak girişimcilerin yanında yer alıyoruz ve biz de varız diyoruz.

Yüksek teknoloji girişimlerinin her sahada yaşamımızı şekillendirdiği bir çağdayız. İnovasyonun ve girişimciliğin öncüleri, girişimcilik kültürünü ülkemizde daha ileriye taşıyacak TakeOff İstanbul’da buluşuyor. ASELSAN olarak biz de Girişimcilik Merkezi’miz ile burada yerimizi alıyoruz.”

Kaynak: AA