20. yüzyılın son özel tank muharebesi: 73 Easting Muharebesi 20. yüzyılın son özel tank muharebesi: 73 Easting Muharebesi

20. yüzyılın son özel tank muharebesi: 73 Easting Muharebesi

20. yüzyılın son özel tank muharebesi: 73 Easting Muharebesi

25/09/2022 09:47

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Öğretim Görevlisi Anıl Uzun kaleme aldı: “20. Yüzyılın Son Özel Tank Muharebesi: 73 Easting Muharebesi”
BU HABERİ
PAYLAŞ

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında kurulan Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan Harp Tarihi Dergisi’nin 2. sayısında Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Öğretim Görevlisi Anıl Uzun’un kaleme aldığı “20. Yüzyılın Son Özel Tank Muharebesi: 73 Easting Muharebesi” başlıklı bir makaleye yer veriliyor.

Çalışmanın amacı şu şekilde belirtiliyor:

Hiç kuşkusuz tanklar her geçen gün etkileri azalsa da savaşların kaderini etkileyen en önemli askeri birimlerdir. Kara kuvvetlerinin karar silahı olan tankların ve zırhlı araçların teknolojik, sayısal ve eğitimsel olarak iyi seviyede olması çok önemlidir. Özellikle eğitim açısından daha önceki tank muharebelerini incelemek önemlidir. Her ne kadar 2. Dünya Savaşı bu konuda çok sayıda örneğe sahip olsa bile modern tankların karıştığı muharebeleri incelemek daha önemlidir. Son yıllarda Arap-İsrail Savaşları dışında en ciddi tank tanka muharebeler kuşkusuz Körfez Savaşı’nda olmuştur. Bu çalışmanın amacı değişen harp ortamı, Amerikan zaferinin nedenleri, taktiksel bakış açısı gibi konuları inceleyerek tankçılar için aydınlatıcı bir çalışma hayata geçirmektir.

Makaleye buradan erişebilirsiniz: 20. Yüzyılın Son Özel Tank Muharebesi: 73 Easting Muharebesi