1513 kodlu TÜBİTAK TTO Destekleme Programı'na başvurular başladı 1513 kodlu TÜBİTAK TTO Destekleme Programı'na başvurular başladı

1513 kodlu TÜBİTAK TTO Destekleme Programı'na başvurular başladı

1513 kodlu TÜBİTAK TTO Destekleme Programı'na başvurular başladı

28/03/2019 16:25

TÜBİTAK'ın üniversitelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemindeki etkinliğinin artması ve katma değer oluşturacak bilgi üretimi amacıyla başlattığı Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı'nın yeni çağrısı duyuruldu
BU HABERİ
PAYLAŞ

TÜBİTAK, 1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı Açıldığını duyurdu.

TÜBİTAK duyusunda şu ifadelere yer verdi:

1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde açılmış olan 1601-2014-1, 1601-2015-6, 1601-2016-3 ve 1601-2017-1 çağrılarından en az bir tanesinde destek almış olan yükseköğretim kurumları adına yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu şartı sağlayan yükseköğretim kurumları adına, aşağıda sıralanan kuruluşlar başvuru yapabilir:

İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite – sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere faaliyet gösteren birimler,
07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri

Proje önerileri basılı ve ıslak imzalı olarak iki kopya halinde 31/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir. Teslim tarihi olarak evrakın TÜBİTAK’a giriş tarihi esas alınacaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.