11. Kalkınma Planı 2019-2023 savunma sanayii hedefleri 11. Kalkınma Planı 2019-2023 savunma sanayii hedefleri

11. Kalkınma Planı 2019-2023 savunma sanayii hedefleri

11. Kalkınma Planı 2019-2023 savunma sanayii hedefleri

22/07/2019 11:40

SSB, 11. Kalkınma Planı 2019-2023 savunma sanayii hedefleri infografiği yayınladı
BU HABERİ
PAYLAŞ

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 11. Kalkınma Planı 2019-2023 Savunma Sanayii Hedefleri başlıklı bir infografik yayınladı

Görüşmeleri iki gün süren ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edildi.

Planda ekonomiden teknolojiye, tarımdan turizme, sosyal kalkınmadan havacılık ve savunmaya ilişkin birçok hedefler yer alıyor.

Plandaki savunma sanayine yönelik hedefler ise savunma ve havacılıkta son yıllarda yaşanan atılımın devam edeceğini gösterir nitelikte.  

Savunma Sanayii Başkanlığı, bugün kalkınma planında yer alan savunma sanayii hedeflerini gösteren bir grafik yayınladı.

Grafikte, 2018’de 6.7 milyar dolar olan savunma sanayii cirosunda 2023 hedefinin 26,9 milyar dolar; 2 milyar dolar olan ihracat rakamlarındaki hedefin ise 10.2 milyar dolar olduğu görülüyor.

2018’de 44 bin 700 kişiyi istihdam eden savunma sanayiinde 2023 istihdam hedefi ise 79 bin 300.

2018’de savunma ve havacılıktaki yerlilik oranının yüzde 65 olarak görüldüğü grafikte 2023 yerlilik hedefi ise yüzde 75 olarak yansıtılıyor.

Grafikte ayrıca 11. Kalkınma Planı’ndaki savunma sanayiine yönelik hedeflere yer verildi.

11. Kalkınma Planı’nda yer alan politika ve tedbirler:

- Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayiinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecektir.

- Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla, ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak ve farklı harekât ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecektir.

- Savunma sanayii ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacaktır.

- Savunma sanayiimizin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri oluşturulacaktır.

- Yerlileştirme Yol Haritası belirlenerek uygulanacak ve savunma sanayii yerlilik oranı artırılacaktır.

- Plan döneminde Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak; envanterdeki İnsansız - -

- Hava Aracı (İHA) sayısı artırılacak; İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi yapılacaktır.

- Savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere; nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek, başta KOBİ’ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır.

- Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitim verilecektir.

- Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacaktır.

- Savunma sanayiinin ilişkili olduğu alanlara yönelik mesleki ve teknik okulların ihtiyaç analizleri yapılarak standardize edilecek, ihtiyaç duyulan illerde bu okullardan açılacaktır.

- Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacaktır.

- Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dâhil tüm firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme

- Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacaktır.

- Sektör ihracatının artırılması amacıyla ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecektir.

- Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları) düzenlenecektir.

- Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak ve teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanım yaygınlaştırılarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırılacaktır.

- Savunma sanayiine yönelik kritik teknolojilerde yüzde 100 milli savunma sanayii oluşturmak ve geleceğin harp konseptini şekillendirmek vizyonlarına uygun olarak temel ve ileri teknolojiler eksenli projeler ve yatırımlar gerçekleştirilecek ve desteklenecektir.

- Sektörler arası çoklu kullanım olanakları analiz edilerek somut projelere dönüştürülmesine yönelik model geliştirilecektir.